10 aspektų į kuriuos reiktų atsižvelgti ruošiantis auditui

By 2017 lapkričio 10Uncategorized @lt

Siekiant, kad auditas vyktų sklandžiai ir neiškiltų nereikalingų problemų, įmonei reikėtų atsižvelgti ir patikrinti tam tikrus aspektus. Šie 10 klausimų padės pasitikrinti ar įmonėje viskas atlikta tvarkingai ir audito metu išvengti nereikalingų rūpesčių:

  1. Ar apskaitoje yra įregistruotos visi metų įvykiai ir įvykdytos operacijos?
  2. Ar pajamos parengtos, pagal visas apskaitos nuostatas?
  3. Ar visi apskaitos užskaitymai tinkamai atlikti?
  4. Ar įmonės visi įmonės turto nuvertėjimo faktai yra užfiksuoti ir įregistruoti?
  5. Ar po duomenų koregavimo, pakitimai yra įregistruoti?
  6. Ar visi įvykiai po atlikto balanso yra aptarti ir įvertinti?
  7. Ar metinių finansinių ataskaitų formatas buvo pasirinktas tinkamai?
  8. Ar įvertinti einamųjų metų pokyčiai, kurie yra teikiami auditui aiškinamajame rašte?
  9. Ar atliktos ir su įmonės vadovybe aptartos visos savikontrolės procedūros?
  10. Ar visas apskaitoje įregistruotas procedūras galima įrodyti dokumentais?

Plačiau skaitykite: čia